Ordinul MFP nr. 344/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 1 aprilie 2015 (M.Of. nr. 223/2015).

În vigoare de la 01.04.2015

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I.

Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite, înscrişi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, achită în luna aprilie 2015 salariile aferente lunii martie 2015 la datele stabilite în aceasta.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice, Enache Jiru, secretar de stat

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 344.

LISTA
eşalonării pe zile a plăţii salariilor aferente lunii martie 2015 pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice subordonate

Cod în profil departamental Denumirea ordonatorului principal de credite Data plăţii salariilor
8 Consiliul Concurenţei 8
10 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 8
14 Ministerul Afacerilor Externe 8
15 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 8
17 Ministerul Justiţiei 8
18 Ministerul Apărării Naţionale 8
19 Ministerul Afacerilor Interne 8
20 Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 8
21 Ministerul Tineretului şi Sportului 8
22 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 8
24 Ministerul Transporturilor 8
25 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 8
26 Ministerul Sănătăţii 8
27 Ministerul Culturii 8
29 Ministerul Public 8
30 Agenţia Naţională de Integritate 8
31 Serviciul Român de Informaţii 8
32 Serviciul de Informaţii Externe 8
33 Serviciul de Protecţie şi Pază 8
34 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 10
35 Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului 8
37 Academia Română 8
38 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 8
39 Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 8
40 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 8
44 Institutul Cultural Român 8
47 Consiliul Superior al Magistraturii 8
50 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 8
3 Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate 8


(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here