Ordinul MECS nr. 3170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 18 martie 2015 (M.Of. nr. 184/2015).

În vigoare de la 18.03.2015

În conformitate cu prevederile:

art. 340 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– art. 4 alin. (1) lit. f) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,

art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă modelul de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Ghidul de elaborare a Standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională va fi realizat, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, care îl va publica pe site-ul propriu.

(2) Actualizarea Ghidului de elaborare a Standardului ocupaţional se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Art. 3.

Autoritatea Naţională pentru Calificări duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl va publica pe site-ul propriu.

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Bucureşti, 4 februarie 2015.

Nr. 3.170.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here