Ordinul MFE nr. 3128/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în Monitorul Oficial nr. 850 din 16 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 850/2015).

În vigoare de la 16.11.2015

În baza Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Pentru proiectele finanţate începând cu cererea de propuneri de proiect 115, a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la data publicării prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, beneficiarii pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data de 27 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane în vigoare.

(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

Art. 2.

Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane în vigoare.

Art. 3.

Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia generală programe capital uman care îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 3.128.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here