Ordinul nr. 2196/513/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 892 din 27 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 892/2015).

În baza:

  • art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;
  • art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, republicată;
  • Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I.

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei

ANEXĂ

LISTA

ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

– Se mută ocupaţia “agent conducător câini de serviciu” din grupa de bază 5414 – Lucrători în servicii private de securitate în grupa de bază 5419 – Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 541907;

– Se mută ocupaţia “interpret de limbaj mimico-gestual” din grupa de bază 2266 – Audiologi şi specialişti în logopedie în grupa de bază 5169 – Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare, se redenumeşte “lucrător interpret în limbaj mimico-gestual” şi va avea codul 516913;

– Se mută ocupaţia “operator control nedistructiv pentru examinare vizuală” din grupa de bază 3257 – Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi, în grupa de bază 3119 – Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 311943;

– Se mută ocupaţia “brigadier silvic” din grupa de bază 2132 – Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit în grupa de bază 3143 – Tehnicieni în domeniul silviculturii şi va avea codul 314310;

– Se mută ocupaţia “pădurar” din grupa de bază 2132 – Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit în grupa de bază 3143 – Tehnicieni în domeniul silviculturii şi va avea codul 314311.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here