Ordinul MFP nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 149 din 27 februarie 2015 (M.Of. nr. 149/2015).

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) În cazul în care organele de control abilitate dispun măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedează şi la sigilarea unităţii.

(2) Dacă sigilarea unităţii operatorului economic nu poate fi realizată la data constatării faptei, organele de control încheie un proces-verbal în care se descriu fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea imediată a măsurii suspendării, respectiv sigilării.

(3) Sancţiunile contravenţionale în cazurile menţionate la alin. (2) se aplică în termen de 24 de ore de la data constatării faptei.

Art. 3.

În situaţiile în care sigilarea unităţii operatorului economic nu poate fi realizată în mod practic, organele de control dispun suspendarea activităţii şi menţionează în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor împrejurările care fac imposibilă aplicarea măsurii sigilării.

Art. 4.

(1) În momentul sigilării/desigilării unităţii operatorului economic, organele de control încheie un proces-verbal de sigilare/desigilare.

(2) Sigilarea vizează toate căile de acces destinate intrării clienţilor în incinta unităţii operatorului economic.

Art. 5.

(1) Concomitent cu sigilarea unităţii, organele de control afişează la loc vizibil un anunţ referitor la suspendarea activităţii operatorului economic.

(2) De regulă, anunţul prevăzut la alin. (1) este afişat din interiorul unităţii pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, după caz, în aşa fel încât să fie vizibil din exterior.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) este tipărit cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut:

” ACTIVITATE SUSPENDATĂ DE (Denumire instituţie/structură) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE”

[Continuare…]

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here