Ordinul MADR nr. 2134/2015 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume, publicat în Monitorul Oficial nr. 777 din 19 octombrie 2015 (M.Of. nr. 777/2015).

În vigoare de la 19.10.2015

Văzând Referatul de aprobare nr. 161.619 din 7 septembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în baza Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,

în considerarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,

în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 1.369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi se aplică direct.

(2) Sprijinul financiar excepţional se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii pentru activităţile desfăşurate începând cu data de 8 august 2015.

(3) Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: retragerea de pe piaţă, nerecoltarea sau recoltarea înainte de coacere.

(4) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru o cantitate de 3.000 tone pentru următoarele produse:

a) tomatele clasificate la codul NC 0702 00 00;

b) morcovii clasificaţi la codul NC ex 0706 10 00;

c) verzele clasificate la codul NC 0704 90 10;

d) ardeii dulci clasificaţi la codul NC 0709 60 10;

e) conopida şi conopida broccoli clasificate la codul NC 0704 10 00;

f) castraveţii clasificaţi la codul NC ex 0707 00 05;

g) cornişonii clasificaţi la codul NC ex 0707 00 90;

h) ciupercile din genul Agaricus clasificate la codul NC 0709 51 00;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here