Ordinul nr. 161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 (M.Of. nr. 130/2015).

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Acţiunile asigurate şi permise de serviciul «Spaţiul privat virtual» sunt:

a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare;

b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;

c) descărcări de documente;

d) renunţarea la folosirea serviciului;

e) monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor prevăzute la lit. a)-d).

2. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

” f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor.

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Categoriile de informaţii publice fiscale comunicate prin serviciul «Buletinul informativ fiscal»

Art. II.

Prevederile art. I pct. 3 se aplică pentru deciziile emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

[Continuare…]

Ai nevoie de Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here