28 Ianuarie, 2020

Ordinul nr. 1536/2014 pentru modificarea ordinului privind emiterea unor acte administrative procedurale

Ordinul MFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 843 din 19 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 843/2014).

În vigoare de la 19.11.2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 43 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 8 se abrogă.

2. La articolul 2, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 11. Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;”.

3. La articolul 2, după punctul 23 se introduc trei noi puncte, punctele 24-26, cu următorul cuprins:

“24. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale;

25. Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;

26. Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu