22 Februarie, 2020

Ordinul nr. 1531/2014 cu modificări privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. pentru achiziţionarea de autoturisme

Ordinul MFP nr. 1531/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicată în Monitorul Oficial nr. 815 din 7 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 815/2014).

În vigoare de la 07.11.2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;

- Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;

- Actului adiţional nr. 543.779/315 din 3 noiembrie 2014 la Convenţia nr. 542.878/1.250 din 2 octombrie 2014, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A.,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 10 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

” Art. 1.

În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/2014/1 emisă pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A., în valoare nominală totală de 7.435.949,53 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. În anexă, punctele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:

” 4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 7.435.949,53 lei, fiind compusă din:

a) 5.648.139,06 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 şi data de 31 decembrie 2013, pentru 226 de deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990.”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu