Ordinul MFP nr. 1531/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicată în Monitorul Oficial nr. 815 din 7 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 815/2014).

În vigoare de la 07.11.2014

În temeiul:

art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

– Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;

– Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;

– Actului adiţional nr. 543.779/315 din 3 noiembrie 2014 la Convenţia nr. 542.878/1.250 din 2 octombrie 2014, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A.,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 10 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

” Art. 1.

În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/2014/1 emisă pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A., în valoare nominală totală de 7.435.949,53 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. În anexă, punctele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:

” 4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 7.435.949,53 lei, fiind compusă din:

a) 5.648.139,06 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 şi data de 31 decembrie 2013, pentru 226 de deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990.”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here