Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1032/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 485 din 30.06.2014 (M.Of. nr. 485/2014).
În vigoare de la 01.07.2014
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I.
Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La secţiunea 1 capitolul II, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
9. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare până la Directiva 2013/15/UE inclusiv, iar începând cu 1 ianuarie 2015 forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare până la Directiva 2014/44/UE inclusiv.”

2.
 La secţiunea 1 capitolul II, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
10. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la Directiva 2002/24/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Directiva 2013/60/UE inclusiv.”

3.
 La secţiunea 1 capitolul III, punctul 25 se abrogă.

4.
 La secţiunea 2 capitolul I punctul 9, alineatele (1)(4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) RAR va acorda omologarea CE de tip pentru:
a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune sau în apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE;
b) un tip de vehicul special care respectă datele din dosarul informativ şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în apendicele 16 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Cerinţele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienţilor din ambulanţe, prevăzute în apendicele 1la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum şi cerinţele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante şi a sistemului de reţinere a ocupanţilor acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip. Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE.
. . . . . .
(4) Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu pct. 20 sau pct. 21 sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menţionează restricţiile sau derogările respective.
(5) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menţionează dispoziţiile respective.”

5.
 La secţiunea 2 capitolul I punctul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezentul capitol şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, apendicele 1 dinanexa IV la Directiva 2007/46/CE sau în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate.”

6.
 La secţiunea 2 capitolul I punctul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleaşi condiţii ca directivele CE/CEE sau regulamentele CE individuale.”

7.
 La secţiunea 2 capitolul II punctul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) RAR acordă omologări naţionale de tip pentru vehiculele produse în serie mică care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, în conformitate cu prevederile pct. 21.”

8.
 La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(9) Dacă pentru o anumită omologare naţională de tip au fost impuse restricţii de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziţii ale actelor de reglementare în conformitate cu procedura de derogare pentru tehnologiile şi conceptele noi sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare naţională de tip menţionează restricţiile sau derogările respective.
(10) În cazul în care datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) prevăd dispoziţii pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare naţională de tip menţionează dispoziţiile respective.”

9.
 La secţiunea 2 anexa nr. 2, tabelele 4-81 se abrogă.

10.
 La secţiunea 2 anexa nr. 2, notele existente după tabelul 81 se abrogă.
Ordinul MT nr. 1032/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Stock Vault

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here