Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 642/2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 408 din 02.06.2014 (M.Of. nr. 408/2014).
În vigoare de la 02.06.2014
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de strategii şi politici în sănătate nr. NB 3.641/2014,
având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I.
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1.
 La secţiunea P1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE, subsecţiunea A) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE, după poziţia nr. 440 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 441, 442 şi 443, cu următorul cuprins:
Ordinul MS nr. 642/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here