Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Institutului Naţional de Statistică nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 245 din 07.04.2014 (M.Of. nr. 245/2014).
În vigoare de la 07.04.2014
În baza:

 Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;
 art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;
 Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:
Art. I.
Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu descrierile şi ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, 
Tudorel Andrei
ANEXĂ
2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază cuprinde specialişti în administraţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 242 – Specialişti în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiştii care elaborează strategiile şi programele instituţiilor publice, organizaţiilor şi companiilor cu impact social şi economic.
242901 auditor responsabilitate socială
242902 responsabil al managementului responsabilităţii sociale
242903 manager de responsabilitate socială
3414 Personal didactic în învăţământul primar
Personalul din învăţământul primar instruieşte copiii în mod individual şi în grup, folosind diferite metode şi materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă şi evaluează performanţele şi comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.
341401 învăţător
341402 institutor
Ordinul comun nr. 433/138/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here