16 Octombrie, 2018

Ordinul MMFPSPV nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 217 din 26.03.2014 (M.Of. nr. 217/2014).

În vigoare de la 26.03.2014

Având în vedere:
- prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014,
în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1.
(1) Se aprobă criteriile specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Criteriile prevăzute la alin. (1), denumite în continuare criterii de acreditare, sunt stabilite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

Art. 2.
Criteriile de acreditare sunt opozabile tuturor furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, iar verificarea respectării acestora se realizează de către personalul din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care desfăşoară activităţile de acreditare prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare.

Art. 3.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 19 martie 2014.
Nr. 424.

ANEXĂ

Ordinul MMFPSPV nr. 424/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu