Toate instituțiile publice și societățile economice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vor aplica măsurile prezentului ordin, pentru protecția personalului și pentru prevenirea contactării și răspândirii infecției cu COVID-19.

Astfel, fiecare angajator trebuie să ia următoarele măsuri, în funcție de specificul activității, a recomandărilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, cu referire și fără a se limita la:

  1. Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu respectarea duratei maxime legale a timpilor de muncă.
  2. Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului.
  3. Desfăşurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act aditional la contractul individual de muncă, în condițiile Legii nr. 81/2018.
  4. Reducerea/limitarea activității presonalului ce presupune deplasarea în afara instituției și interacțiunea cu alte persoane.
  5. Informarea persoanului cu privire la măsurile de prevenție a infecției cu COVID-19.

De asemenea, Ordinul prevede ca în situația în care sunt identificate persoane care prezintă simptome specifice infecției cu COVID-19 sau situații în care există informații cu privire la persoane care au avut contact cu persoane contaminate cu COVID-19 sau au frecventat zone afectate, șeful strucurii în care își desfășoară activitatea persoana respectivă ia măsurile necesare și utile pentru împiedicarea proliferării virusului și informează în cel mai scurt timp inclusiv conducerea ministerului.

Art. 4 – (1) Angajatorul este obligat să întocmească un plan de continuitate a activității cu indicarea personalului obligatoriu pentru asigurarea îndeplinirii funcțiilor esențiale, denumit grup de continuitate.

(2) Pentru fiecare poziție identificată se vor desemna doi sau mai mulți supleanți care pot îndeplini aceeași activitate.

(3) Se stabilesc delegările de autoritate/competente care să specifice activitățile care pot fi realizate de către persoanele autorizate să acționeze în numele conducătorilor și să menționeze condițiile în care delegările devin efective și condițiile în care încetează.

(4) Angajatorul stabilește seturile de date (ex. copii ale ordinii de succesiune/delegare, lista personalului de continuitate, înlocuitorii acestora și datele de contact, copii ale planului de continuitate și proceduri/instrucțiuni pentru îndeplinirea funcțiilor eesnțiale, lista și datele de contact ale reperezntanților instituțiilor superioare/inferioare ierarhic, partenerilor, colaboratorilor și furnizorilor, chei de acces, parole și coduri) informații, instrucțiuni și documente suport care sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor esențiale.

(5) Datele indicate în cuprinsul alin. (4) trebuie să fie disponibile personalului din grupul de continuitate.

Nu în ultimul rând, responsabilii de la conducerea fiecărui angajator trebuie să își limiteze numărul ședințelor colective, iar acestea să se realizeze pentru subiectele care nu suportă amânare și în principal on-line: teleconferință, video-conferință, prin e-mail, etc.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here