20 Februarie, 2018

Ordinul MFP nr. 2007/2013 pentru modificarea Normelor privind ordinul de plată pentru Trezoreria Statului

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789 din 16.12.2013 (M.Of. nr. 789/2013).

În vigoare de la 01.01.2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I.

Normele
 metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

i1) rubricile «Cod angajament» şi «Indicator angajament» se completează de către entităţile publice înrolate în sistemul «Controlul angajamentelor bugetare», conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare;”.

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 13 decembrie 2013.
Nr. 2.007.

Ordinul MFP nr. 2007/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu