26 Aprilie, 2019

Ordinul MEN nr. 5332/2013 privind graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5332/2013 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 755 din 05.12.2013 (M.Of. nr. 755/2013).

În vigoare de la 05.12.2013

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor anului de completare învăţământ special – nivelul 2 de calificare, sesiunea februarie:

-
 Înscrierea candidaţilor: 3-4 februarie 2014;
- Desfăşurarea probelor de examen: 5-7 februarie 2014;
- Afişarea rezultatelor finale: 7 februarie 2014.

Art. 2.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 3 avansat, sesiunea februarie:

-
 Înscrierea candidaţilor: 27 ianuarie-3 februarie 2014;
- Desfăşurarea probei practice: 4-5 februarie 2014;
- Desfăşurarea probei scrise: 6 februarie 2014;
- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 7 februarie 2014;
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 10 februarie 2014;
- Susţinerea proiectului: 11-12 februarie 2014;
- Afişarea rezultatelor finale: 13 februarie 2014.

Art. 3.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică – nivelul 2 de calificare, sesiunea mai:

-
 Înscrierea candidaţilor: 5-9 mai 2014;
- Desfăşurarea probelor de examen: 12-13 mai 2014;
- Afişarea rezultatelor finale: 14 mai 2014.

Art. 4.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor de liceu – filiera tehnologică – nivelul 3 de calificare, sesiunea mai-iunie:

-
 Înscrierea candidaţilor: 26-30 mai 2014;
- Desfăşurarea probelor de examen: 2-6 iunie 2014;
- Afişarea rezultatelor finale: 6 iunie 2014.

Art. 5.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – nivel 3 avansat, sesiunea iunie:

-
 Înscrierea candidaţilor: 19-20 iunie 2014;
- Desfăşurarea probei practice: 21-23 iunie 2014;
- Afişarea rezultatelor la proba practică: 23 iunie 2014;
- Desfăşurarea probei scrise: 24 iunie 2014;
- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 25-26 iunie 2014;
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 25-26 iunie 2014;
- Susţinerea proiectului: 27-28 iunie 2014;
- Afişarea rezultatelor finale: 29-30 iunie 2014.

Art. 6.

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 3 avansat, sesiunea iulie:

-
 Înscrierea candidaţilor: 1-4 iulie 2014;
- Desfăşurarea probei practice: 7-8 iulie 2014;
- Desfăşurarea probei scrise: 9 iulie 2014;
- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 10 iulie 2014;
- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 11 iulie 2014;
- Susţinerea proiectului: 14-15 iulie 2014;
- Afişarea rezultatelor finale: 16 iulie 2014.

[Continuare...]

Ordinul MEN nr. 5332/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu