Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 213 din 25.03.2014 (M.Of. nr. 213/2014).
În vigoare de la 25.03.2014
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, cuprins în anexa nr. 1, care parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Fundamentarea privind planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, este cuprinsă în Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor-cadru pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3.
Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se aplică începând cu clasa a IX-a, din anul şcolar 2014-2015.
Art. 4.
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ordinul MEN nr. 3152/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here