Ordinul MECS nr. 3814/2015 privind sesiunea specială de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 329 din 14 mai 2015 (M.Of. nr. 329/2015).

În vigoare de la 14.05.2015

În temeiul prevederilor Legii educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015,

având în vedere Nota nr. 94/DGIP din 20 aprilie 2015 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a sesiunii speciale de evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Calendarul sesiunii speciale de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Sesiunea specială de evaluare naţională 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, în vigoare şi pentru anul şcolar 2014-2015, şi cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015.

Art. 3.

Lista nominală a absolvenţilor clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015, care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, avizată de directorul general al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, şi lista nominală a elevilor clasei a VIII-a, din anul şcolar 2014-2015, care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale – 2015.

Art. 4.

Sesiunea specială de evaluare naţională 2015 se desfăşoară în municipiul Bucureşti. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nominalizează unităţile de învăţământ – centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2015.

Art. 5.

Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2015 se numesc de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei în vigoare.

Art. 6.

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerea unităţilor de învăţământ nominalizate drept centru de examen, respectiv centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2015 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 3.814. 

ANEXĂ

Calendarul sesiunii speciale de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

8 iunie 2015 – Înscrierea la sesiunea specială a evaluării naţionale

9 iunie 2015 – Limba şi literatura română – probă scrisă

10 iunie 2015 – Matematică – probă scrisă

11 iunie 2015 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

11 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor (până la ora 18)

11 iunie 2015 – Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

12 iunie 2015 – Rezolvarea contestaţiilor

12 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here