22 Aprilie, 2019

Ordinul MAI nr. 110/2014 pentru modificarea Ordinului MAI nr. 268/2010 privind obţinerea permisului de conducere

Ordinul MAI nr. 110/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.  543 din 22.07.2014 (M.Of. nr. 543/2014).

În vigoare de la 22.07.2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) candidaţi – persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;”.

2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” Art. 3.

(1) Examinarea se efectuează de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială:

a) candidatul îşi are domiciliul sau reşedinţa; ori

b) se află instituţia de învăţământ, în cazul persoanelor aflate la studii în România.

(2) Pentru stabilirea competenţei potrivit alin. (1), candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:

a) locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile din fiecare an calendaristic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale sau profesionale ori altor legături strânse cu adresa respectivă; sau

b) revine periodic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, întrucât legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

c) locuieşte la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni pe o durată determinată în România, deşi locuieşte alternativ şi în alte locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre; sau

d) se află la studii în România de cel puţin 6 luni, precizând instituţia de învăţământ care se află pe raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar şi adresa unde locuieşte, în cazul candidaţilor aflaţi la studii în România.”

[Continuare...]

Ordinul MAI nr. 110/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu