22 Octombrie, 2019

Ordinul de protecție provizoriu pentru victimele violenței domestice, adoptat cu modificări în Parlament

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, inițiat de Guvern și adoptat de Senat în urmă cu două luni.

Proiectul de lege prevede posibilitatea emiterii de către poliție, fără termen, fără somație, a unui ordin de protecție provizoriu, cu o valabilitate de 5 zile, timp în care victima unei agresiuni este apărată, iar organele de poliție au posibilitatea să strângă probele necesare pentru emiterea unui ordin de protecție de către un judecător.

“Art.221

(1) Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.  […]

 (5) În cazul în care, urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, prevăzute la alin. (1), poliţiştii au obligaţia de a informa persoanele care susţin că sunt victime ale violenţei domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art.23 şi de a pune la dispoziţia acestora formularul de cerere prevăzut la art.26. “

Pentru a emite un ordin de protecție provizoriu, polițiștii vor obține probe prin mai multe mijloace:

  • constatarea prin propriile simţuri şi consemnarea într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
  • consultarea bazelor de date la care au acces potrivit atribuţiilor de serviciu;
  • declaraţiile persoanelor implicate în actele de violenţă domestică, ale martorilor, dar şi ale altor persoane care pot comunica informaţii cu privire la persoanele implicate în actele de violentă domestic;
  • înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
  • înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobile.

Conform art. 222, pentru a verifica veridicitatea faptelor sesizate, polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fară acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective. Pentru a pătrunde în aceste spații, ofițerii pot folosi forța și mijloacele din dotare, conform procedurilor legale.

“Art.224

(1) Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa comună;

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art.5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.”

Ordinul de protecţie provizoriu poate fi contestat la instanţa de judecată competentă în termen de 48 de ore de la comunicare. Comunicarea se face de către organul de poliție, care va înmâna ordinal de protecție provizoriu emis atât victimei, cât și agresorului, sub semnătură.

De reţinut şi că, odată cu comunicarea ordinului de protecţie prin care s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, organul de poliţie are obligaţia de a-l informa pe acesta cu privire la dreptul de avea posibilitatea de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele fară adăpost sau al adăposturilor de noapte sau în cadrul altor locuri adecvate.

În plus, pentru a stabili dacă este respectat ordinul de protecție, polițiștii vor face vizite inopinate la locuința victimei, o pot suna sau apela pentru detalii, dar pot cere informații și vecinilor sau colegilor de la locul de muncă al persoanei vătămate și al agresorului.

 Dacă persoana protejată prin ordinul de protecţie încalcă dispoziţiile acestuia, ea va fi obligată la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului.

Proiectul legislativ a fost adoptat în Parlament cu 270 de voturi “pentru”, doar 2 “împotrivă” și 2 abțineri. Acum va fi trimis spre promulgare președintelui țării și dacă va fi semnat decretul, va fi publicat în Monitorul Oficial și pus în aplicare.

Ai nevoie de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu