Prin ordin al ministrului finanţelor au fost modificate şi completate Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul MFP nr. 246/2005. Ordinul nr. 983/2017, de modificare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017. 

Codul de identificare fiscală

În urma modificărilor recente, iată cu arată precizările din Norme privind înscrierea codului de identificare fiscală al beneficiarului în rubrica “Codul de identificare fiscală”:

1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1;

2. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 2;

3. codul de identificare fiscală al casei de asigurări sau al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, pentru obligațiile menţionate la lit. j) pct. 3;

4. codul de identificare fiscală al instituţiei publice, pentru obligaţiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 4;

5. codul de identificare fiscală al unităţii vamale, pentru taxele și obligaţiile achitate în vamă, prevăzute la lit. j) pct. 5;

6. codul de identificare fiscală al agentului economic furnizor producător/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevăzute la lit. j) pct. 6;

7. codul de identificare fiscală al entităţilor prevăzute la lit. j) pct. 7;

8. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare fiscală al unităţii din care face parte agentul constatator, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de identificare fiscală al contravenientului, pentru obligaţiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.2;

9. – text modificat – pentru plăţile menţionate la lit. j) pct. 9 se înscrie:

9.1. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, în situaţia în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România;

9.2. codul de identificare fiscală al centralei instituţiei de credit din România la care beneficiarul sumei îşi are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situaţia în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România;

10. codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 10. 

Natura plăţilor

Rubrica “Reprezentând” se completează după cum urmează:

  • pentru obligaţiile bugetare se înscrie denumirea completă a obligaţiei bugetare achitate;
  • pentru celelalte categorii de plăţi se înscrie natura economică a plăţii (de exemplu: «transfer sold»), iar în cazul plăţilor către beneficiari care nu sunt înregistraţi fiscal în România se pot înscrie şi alte informaţii (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din ţara în care sunt înregistraţi fiscal) – precizare modificată;
  • pentru obligaţiile bugetare achitate în contul unic, se înscrie «buget de stat», în cazul obligaţiilor bugetare din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.94/2007, sau «bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale», în cazul obligaţiilor bugetare din anexa nr. 2 la acelaşi ordin, după caz.

NOTĂ. Deşi observaţia noastră depăşeşte semnalarea modificărilor recente la completarea OPT, reamintim că Ordinul preşedintelului ANAF – şi nu al ministrului economiei şi finanţelor – nr. 1.294/2007 a fost în vigoare de la 26 septembrie 2007 până la 4 februarie 2016, fiind abrogat şi înlocuit prin OPANAF nr. 531/2016.

Anexa 1 din ordinul aflat acum în vigoare prezintă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”;

Anexa 2 conţine Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Ai nevoie de Norma metodologică privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here