18 Iulie, 2018

Ordinul ANAF nr. 3751/2013 privind verificarea fiscală prealabilă documentară

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 765 din 09.12.2013 (M.Of. nr. 765/2013).

În vigoare de la 09.12.2013

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 1091 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al cap. III secţiunile 1 şi 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Direcţia verificări fiscale este structura competentă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în efectuarea activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, pe întregul teritoriu al ţării, aşa cum sunt reglementate aceste activităţi de Hotărârea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

Direcţia verificări fiscale va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 5 decembrie 2013.
Nr. 3.751.

Legislaţia românească este accesibilă gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu