Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 753 din 04.12.2013 (M.Of. nr. 753/2013).
În vigoare de la 04.12.2013
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”, cod: 14.13.01.02/89, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2.
Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexanr. 2.
Art. 3.
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4.
Procedura de gestionare a declaraţiei menţionate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 4.
Art. 5.
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6.
Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an.
Art. 7.
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ordinul ANAF nr. 3713/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here