Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 353/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 172 din 11.03.2014 (M.Of. nr. 172/2014).
În vigoare de la 11.03.2014
Având în vedere art. 105 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art. 1.
Pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale, potrivit titlului VII «Inspecţia fiscală» din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elibera legitimaţii de inspecţie fiscală personalului cu atribuţii de inspecţie fiscală, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.”

2.
 La articolul 4alineatele (2) – (7) vor avea următorul cuprins:
(2) Numerotarea legitimaţiilor de inspecţie fiscală se face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui organ fiscal, conform anexei nr. 3.
(3) Prin organ fiscal, în sensul prezentului ordin, se înţelege Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, conform prevederilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Legitimaţiile de inspecţie fiscală vor fi semnate de către directorul general al organului fiscal.
(5) Eliberarea legitimaţiilor de inspecţie fiscală se face de către organul fiscal, prevăzut la alin. (3), pe baza unei evidenţe nominale. Modelul evidenţei nominale este prezentat în anexa nr. 4.
(6) Pierderea sau furtul legitimaţiei de inspecţie fiscală se publică în presă şi se anunţă la organul fiscal care a eliberat legitimaţia, în termen de 48 de ore.
(7) La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei de inspecţie fiscală va depune legitimaţia la organul fiscal care a eliberat legitimaţia, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (5).”
Ordinul ANAF nr. 353/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here