Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 149 din 28.02.2014 (M.Of. nr. 149/2014).
În vigoare de la 28.02.2014
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 5 alin. (4) şi al art. 1472 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 85 alin. (2) şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1.
 La anexa nr. Ipunctul 2 va avea următorul cuprins:
2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice şi să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 50 alin. (5) din aceleaşi norme.”

2.
 La anexa nr. IIIpunctul 1 va avea următorul cuprins:
1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic.”
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu
Bucureşti, 10 februarie 2014.
Nr. 225.
Legislaţia românească este accesibilă integral (cu actualizări la zi) în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here