Ordinul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 462 din 24.06.2014 (M.Of. nr. 462/2014).
În vigoare de la 24.06.2014
În temeiul prevederilor:
– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
– art. 5 alin. (4)art. 828490296222962429625 şi 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, formularul 250 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 1, formularul 251 “Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.
3. La anexa nr. 1, formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13/3a, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 3.
Art. II.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 2 august 2013, se modifică după cum urmează:
 La anexa nr. 1, formularul 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 4.
Art. III.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2014, se modifică după cum urmează:
 La anexa nr. 1, formularul 650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 5.
Art. IV.
Formularul prevăzut la art. II se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plăţi anticipate, începând cu anul fiscal 2013.
Art. V.
Anexele nr. 15 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VI.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ordinul ANAF nr. 1672/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here