Ordinul nr. 1.240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să înștiințeze unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales.

Persoanele nou-înființate depun înștiințarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării.

De asemenea, entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Raportările contabile anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

La întocmirea situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017.

Prezentele prevederi,  se aplică începând cu raportările contabile anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021.

Ordinul mai prevede că în cazul în care, entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revine la anul calendaristic începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru comparabilitatea informațiilor, acestea se raportează astfel:

– bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021;

– contul de profit și pierdere care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021.

Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.

Conform Anexei, programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here