Ordin  INS nr. 1075 din 23 Octombrie 2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1026 din 04 noiembrie 2020

Ordinul INS nr. 1075/2020 reglementează plafoanele pentru depunerea declarației INTRASTAT din anul 2021.

Aceste plafoane sunt:

  • 900 000 lei pentru expedieri din România în alte state membre;
  • 900 000 lei pentru introduceri de bunuri în România din alte state membre.

Dacă aceste plafoane au fost depășite în anul 2020, acei operatori economici vor depune declarația INTRASTAT începând cu luna ianuarie 2021.

Foarte important: dacă în anul 2021 un operator economic depășește unul din cele două plafoane, are obligația să depună declarația INTRASTAT chiar începând cu luna în care s-a depășit plafonul.

Care sunt operațiunile supuse raportării în declarația INTRASTAT?

Ca și regulă generală, se declară toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Câteva cazuri concrete ce fac obiectul declarației:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;

b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;

c) returnarea de bunuri;

d) mişcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce operații nu se declară în declarația INTRASTAT?

Nu se declară în INTRASTAT următoarele:

a) comerţul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mişcări temporare de bunuri;

d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene (România este al doilea stat din operația triunghiulară – cumpărător revânzător).

De reținut: Termenul de depunere a declarației INTRASTAT este de cel mai târziu data de 15 a lunii următoare celei de referință.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here