29 Ianuarie, 2020

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

Potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură fiscală, ANAF poate comunica informații oricărui solicitant cu acordul scris al contribuabilului pentru care s-au solicitat informațiile. 

Actul normativ analizat astăzi, respectiv Ordinul ANAF nr. 3194/2019 reglementează modul de comunicare al informațiilor deținute de ANAF către instituții financiare nebancare, în sensul respectării datelor cu caracter personal. Procedura de astăzi impune respectarea de către ambele entități a Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, o instituție financiară nebancară va solicita de la clientul interesat acordul scris cu privire la consultarea, transmiterea și prelucrarea de date pe care le deține ANAF. Potrivit prezentului protocol, sunt considerate date cu caracter personal următoarele: nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr și serie act de identitate, informații fiscale.

 OMFP nr. 3751/2019 este unul foarte tehnic și se adresează persoanelor cu atribuții din trezoreria statului sau altor persoane implicate în derularea unor fonduri publice.

 Potrivit acestui ordin, se adoptă soluții de conciliere a sumelor privind taxele și impozitele încasate de trezoreriile statului la sfârșitul acestui an. Ordinul adoptă procedura de alocare în conturile bugetare corespunzătoare la exercițiile financiare corespunzătoare.

 De exemplu, încasările din data de 03 ianuarie 2020 ce sunt taxe plătite de contribuabili până la data de 31 decembrie 2019, vor fi alocate la exercițiul 2019.

Ai nevoie de Ordinul ANAF nr. 3194/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu