Ordinul nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2020 a fost publicat în Monitrul Oficial.

Actul normativ prevede acum că ANRE acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalități de întârziere sau alte accesorii rămase nestinse la data emiterii «Situației debitelor restante aferente bugetului ANRE», până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru fiecare debitor care notifică ANRE conform art. XIII alin. (1) din ordonanță;”.

Potrivit actului normativ: sunt considerate obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.”

În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, ANRE emite și comunică «Decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE».

Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat ANRE conform art. 3 alin. (1), în baza unei «Cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, depusă la registratura ANRE sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori transmisă prin poșta electronică la adresa anre@anre.ro.

Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv.

Dacă unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanță, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here