OpANAF nr. 758 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personalea fost publicat în Monitorul oficial nr0519 din 19 mai 2021.

Actul normativ analizat se încadrează în acele acte de procedură fiscală din categoria actelor normative secundare utilizate în procedura de verificare a situației fiscale a persoanelor fizice.

Amintim faptul că o persoană fizică poate face obiectul unei inspecții fiscale privind veniturile și impozitul pe venitul persoanei fizice dacă în urma unei analize de risc realizată de autoritatea fiscală rezultă că persoana fizică a realizat venituri cu cel puțin mai mult 10% decât veniturile declarate la impozitare, iar veniturile nedeclarate sunt mai mari de 50.000 lei.

În această situație, autoritatea fiscală poate dispune inspecții privind verificarea situației fiscale a persoanei fizice, iar procedura de verificare este supusă unor reguli ce prevăd drepturi și obligații pentru persoana fizică.

Actul normativ analizat astăzi reglementează în principal modul de întocmire și utilizare pentru diverse formulare tipizate utilizate în procedura verificării.

De exemplu, dacă echipa de verificare fiscală constată că nu mai sunt motive de continuare a verificării fiscale atunci se va emite o decizie de încetare a verificării fiscale. Aceasta se va întocmi în trei exemplare originale ce vor fi utilizate astfel:

  • Un exemplar se predă contribuabilului – persoana fizică supusă verificării;
  • Un exemplar va fi folosit și arhivat la dosarul verificării fiscale de către echipa de verificare fiscală;
  • Un exemplar va fi comunicat organului fiscal unde contribuabilul își are domiciliul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here