Ordinul nr. 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura a fost publicat în Monitorul Oficial la 01 noiembrie 2021.

Formularul (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” se completează și se transmite de către operatorii economici, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B) și care optează, în condițiile prevăzute de OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (denumită ordonanță de urgență), pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Registrul RO e-Factura permite consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte, identificat prin codul de identificare fiscală sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal dar şi furnizarea, prin servicii web, a informațiilor din Registrul RO e-Factura.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here