Ordinul nr. 417/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora este în vigoare de la 07 aprilie 2023. 

Se introduce o nouă secţiune – „Notificarea de conformare” a persoanelor fizice, care este efectuată de către organul fiscal competent, înaintea selectării pentru verificarea situaţiei fiscale personale şi se comunică persoanei fizice în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Fac obiectul notificării de conformare:

a) persoanele fizice din lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale conform art. 11 litera b);

b) persoanele fizice pentru care în cadrul analizelor de risc efectuate în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) se stabileşte un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale.

Fac excepţie de la notificarea de conformare:

a) persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, ca urmare a derulării unor programe/proiecte de creştere a conformării fiscale în cadrul cărora acestea au fost notificate cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile şi la posibilitatea reanalizării situaţiei fiscale şi, după caz, a depunerii sau corectării declaraţiilor fiscale;

b) persoanele fizice care fac obiectul unei verificări a situaţiei fiscale personale şi pentru care s-a dispus extinderea verificării la perioade fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de verificare iniţial;

c) persoanele fizice care fac obiectul refacerii verificării situaţiei fiscale personale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;

d) persoanele fizice care au făcut obiectul unei verificări documentare realizate de organele fiscale competente să exercite verificarea situaţiei fiscale personale, în situaţia în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, se dispune măsura de declanşare a unei verificări a situaţiei fiscale personale.

În cadrul activităţii de notificare de conformare, organul fiscal efectuează următoarele activităţi:

a) transmite notificările de conformare către persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale;

b) valorifică în cadrul analizei de risc informaţiile din declaraţiile fiscale depuse sau corectate, ca urmare a notificării de conformare, şi reevaluează riscurile de neconformare la declararea veniturilor impozabile;

c) pentru situaţia de la Art. 113 alin. (1) lit. a), actualizează lista persoanelor fizice propuse pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here