Vă propunem o prezentare sumară a reglementărilor privind opţiunea de transformare a pensiilor civile în pensii militare, astfel cum au fost invocate într-o recentă decizie a ÎCCJ. 

Decizia ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 39/2018 s-a referit la interpretarea dispozițiilor art. 19art. 26 și art. 61 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă pensionarul pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, sau Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare poate deveni beneficiarul dreptului la pensie militară, ca urmare a exprimării opțiunii în temeiul Legii nr. 223/2015. 

Ce reglementări se aplică retroactiv

Excluderea de la regimul Legii nr. 223/2015 a militarilor pensionați în sistemul public de stat reglementat de Legea nr. 3/1977 este făcută explicit și prin dispozițiile tranzitorii ale acesteia, care conferă efect retroactiv legii, cu titlu de excepție, numai asupra pensiilor militare de stat stabilite anterior Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare (Legea nr. 119/2010), și a pensiilor stabilite în sistemul public reglementat de Legea nr. 263/2010. Astfel, pensiile militare de stat au avut o reglementare distinctă, specială față de sistemul public, până la adoptarea Legii nr. 119/2010, care prin art. 1 a prevăzut că pe data intrării în vigoare anumite categorii de pensii, stabilite pe baza legislației anterioare, printre care și pensiile militare de stat lit. a)], devin pensii în înțelesul Legii nr. 19/2000. Dispozițiile art. 1 lit. a) ale Legii nr. 119/2010 au fost abrogate prin art. 124 lit. a) din Legea nr. 223/2015, prin care s-a reintrodus sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, care acoperă dreptul la pensii și asigurări sociale pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

– În acest sens, art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 prevede că „Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

– De asemenea, art. 110 din Legea nr. 223/2015 prevede că:

(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi. (…)
 
[…]

(5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate și ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condițiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcție de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu. (…)”

– În raport cu Legea nr. 263/2010, art. 122 mai prevede că „Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, precum și urmașii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, cât și cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.” 

Legea nr. 223/2015: trecere de la pensie civilă la pensie militară

– Pensionarul pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii nu poate face o nouă opțiune pentru a deveni beneficiarul dreptului la pensie militară, ca urmare a exprimării opțiunii în temeiul Legii nr. 223/2015.

– Legea nr. 223/2015 se aplică situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare, cu alte cuvinte cazurilor de deschidere a drepturilor la pensie intervenite după intrarea în vigoare, cu observarea posibilelor excepții, care sunt de strictă interpretare și care trebuie prevăzute în cuprinsul legii, deoarece excepțiile nu se presupun.

– Din perspectiva beneficiarilor legii, categorii sociale indicate în capitolul II – Sistemul pensiilor militare de stat, secțiunea 1 – Pensia de serviciu (art. 1531) sunt reglementate trei categorii de pensii de serviciu, respectiv pentru limită de vârstă (art. 16), anticipată (art. 17) și anticipată parțială (art. 18), iar în ceea ce privește vocația la beneficiul acestora sunt prevăzute în mod clar, cumulativ, condiția comună privind calitatea de militar în activitate și condiții distincte de vârstă (60 de ani în cazul primeia, ce va fi atinsă prin creșterea vârstelor standard de pensionare conform anexei legii), vechime efectivă din care vechime de serviciu (25 de ani vechime efectivă din care 15 ani vechime în serviciu pentru pensia pentru limită de vârstă și pensia anticipată, 20 de ani vechime efectivă din care 10 ani vechime în serviciu pentru pensia anticipată parțială) și condiții speciale de trecere în rezervă sau direct în retragere ori de încetare a raporturilor de serviciu (comune pentru pensia anticipată și anticipată parțială).

Articolul 19 din Legea nr. 223/2015 prevede că „Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puțin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliți în condițiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

(Decizia nr. 39/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 20 septembrie 2018)

Ai nevoie de Legea nr. 223/2015? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

9 COMENTARII

 1. Domnule,
  Intradevar, conform art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 “Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi.
  Problema este insa ca pensiile aflate in situatia de mai sus au devenit „pensii militare se stat” in baza art.109 din Legea 223/2015 asa cum a fost adoptata, promulgata si publicata spre neschimbare in M.Of. 556/2015 si nu in baza textului rezultat in urma intrarii in vigoare la 11 dec 2015 a OUg,57,art.40 si aplicarii acestor prevederi incepand cu 1 ian.2016 si trebuiesc recalculate in conformitate cu aceasta lege.
  Conform Constitutiei Romaniei si Legii 24/2000 (republicata 2010), Guvernul nu putea, ca la 11 dec. 2015, prin acte normative sa intervina in procesul de legiferare, sa shimbe si sa inlocuiasca legea care a parcurs etapele prevazute de sectiunea a 3-a din Constitutie si nici blocheze intrarea in vigoare a legi sau sa anihileze afectele juridice imediate ale acestui fapt. Mai mult, Legea 223/2015 a fost reprezentata pana la intrarea ei in vigoare de textul publicat in M.Of.556/2015. Daca legea 223/2015 nu a intrat in vigoare la 1 ian 2016, asa cum a fost publicata in M.Of. 556/2015 si a fost inlocuita cu un alt text, atunci Legea 223 cu modificarile si completarile ulterioare nu poate exista.
  Nici puterea judecatoreasca nu va putea sa intervina in procesul de legiferare si sa se pronunte asupra faptelor, intamplarilor, imprejurarilor care s-au petrecut in anul 2015, in legatura cu legiferarea in domeniul pensiilor militare si emiterea legii 223/2015, la o data anterioara intrarii in vigoare a legii adica iainte de 1 ian 2015 fara sa incalce Constitutia.
  Daca priviti cu atentie insa, o sa constatati ca modul legal si constututional de modificare la 11 dec 2015 a legii 223/2015 a fost asigurat de legea 24/2000 (republicata 2010). In acest sens a se vedea actuala Oug. 92 de modifiicare a legii 242/2018, privind modificarea legii 303 statutul procurorilor si judecatorilor.
  Casele de pensii considera insa, asa cum considerati si d-voastra, ca legea 223/2015 a fost schimbata,inlocuita, ca nu a intrat niciodata in vigoare si nu a produs efecte juridice Prin urmare acestea nu recunosc pensiile militare instituite de art.109 din legea intrata in vigoare la 1 ian 2016, nu au efectuat recalcularea acestor pensii si au emis decizii in baza unui text fara efecte juridice, care nu a fost initiat, elaborat adoptat in conf. cu prevederile Constitutiei Romaniei nu reprezinta o lege nu este in vigoare si nu poate fi aplicat in conf. cu principiile ordinii de drept.

 2. Domnule Sta /cu, pensiile militare de stat nu se dobandesc in baza legii 223, ci in baza legii 80, statutul cadrelor militare, ca urmare a faptului ca persoana a servit tara aceasta sub drapelul tricolor un numar de ani prevazut de lege. Ce se intampla acum cu militarii trecuti in rezerva inainte de legea 223 si care conf. acestei legi indeplinesc conditiile de varsta dar nu au fost militari activi la 1 ian 2016, este o faradelege.

 3. -dupa iesirea la pensie din sistemul militar , am lucrat in sistemul public privat timp de 14 ani si pina la aparitia Legii 223/2015, la fiecare sfarsit de an mergeam la casa de pensii din sistemul public ptr valorificarea anului anterior lucrat pentru care am contribuit la sistemul de pensii.
  -incepand cu 2016 nu s-a mai putu face acest lucru , primind raspuns ca odata cu implinirea varstei standard de pensionare imi vor fi luati in calcul doar anii lucrati in sistemul piblic privat dupa 2016
  -intreb?-ce se intampla cu anii lucrati inainte de 2016, pentru care am contribuit la CAS, la pensia militara recalculata ani lucratin in sistemul public au fost luati in calacul doar ca ani asimilati, ceea ce nu este corect atata timp cat am contribuit la CAS?
  -pe decizie la anii lucrati in sistemul public scrie la VENITURI =0
  La implinirea varstei standard de pensionare in sistemul public imi vor fi luati in calcul toti anii pentru care am contribuit- se tot vorbeste de de contributivitate dar degeaba contribui atata timp cat se ia in calcul doar ca ani asimilati , care in cazul meu lucrat in sistemul aparari si in sistemul public cu tot cu anii asimilati sun 48 de ani iar casa SECTORIALA A ARMATEI , conform legislatiei imi ia in calcul 36 de ani
  -concluzie-un coleg iesit in aceleasi conditii din sistemul militar dar nu a mai lucrat are acelasi cuantum cu mine care am mai lucrat 14 ani si pentru care am contribuit
  Astept un raspuns din care sa reiasa cum trebuie sa procedez sa benificiez de toata perioada pentru care am contribuit, atunci cand voi implini varsta standard de pensionare in sistemul public.
  Multumesc!

  • Sunt în aceeași situație ca d-stră.
   Aţi primit vreun răspuns la sesizarea d-stră?
   Eu am hotărât să dau în judecată casa sectorială de pensii.
   Mulţumesc!

  • Bună ziua!
   Sunt în aceeași situație ca D-stră!
   Am văzut că legea 127/2019 ,care intră în vigoare din septembrie dă posibilitatea de a separa cele două pensii.
   Ce părere aveți?
   Așa înțelegeţi și D-stră?
   Mulţumesc anticipat!

 4. Am trecut in rezerva in anul 2004. Am lucrat in sistemul public pana in 2015 cu stagii valorificate la casa sectoriala. Am avut decizie in baza L 263 cu indicarea corecta a stagiilor si a punctajelor anuale. Ulterior mi s-a emis decizie pe L 223.
  Pot opta -fiind in termenul de 5 ani- ptr pensie pe baza de contributivitate L 263 ? Daca da, unde ma adresez.
  Multumesc

 5. Bună ziua !
  Sunt în aceeași situație ca D-stră!
  Am trecut în rezervă în 2000 și am rămas pe câmpul muncii până în prezent.
  În 2011 am realizat vechimea necesară în sistemul public și am și primit-o până a apărut legea 223/2015.
  Au contopit cele două pensii,tăind posibilitatea de a actualiza punctul de pensie și valorificarea anilor lucrați ulterior.
  Total incorect și ilogic dar am văzut că toţi cei care s-au judecat, nu au avut câștig de cauză.
  Acum citind legea 127/2019 care intră în vigoare din septembrie, înțeleg că va da posibilitatea de a separa cele două pensii.
  Ce părere aveți?
  Mulţumesc anticipat!

 6. sUNT pensionar militar,dupa trecerea in rezerva am acumulat inca 11 ani cu contrbutivitate insectorul public.Prin L223/2015,pensia mea a fost plafonata ,neluindu se in calcul contributia la sistemul public de pensii,cum pot sa recuperez aceasta diferente in sistemul public de pensii>?

 7. Sunt pensionar militar,dupa trecerea in rezerva am acumulat inca 23 de ani cu contrbutivitate insectorul public.Prin L223/2015,pensia mea a fost plafonata ,neluindu se in calcul contributia la sistemul public de pensii,cum pot sa recuperez aceasta diferente in sistemul public de pensii>?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here