Tichetele de masă

Tichetele de masă reprezintă o cheltuiala deductibilă introdusă prin Legea nr. 142/1998. Potrivit Ordinului nr. 2218/2016, pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 9,57 lei. Valoarea maximă de 15 lei, recent reglementată prin Legea nr. 218/2016, se aplică pentru intervalul de timp decembrie 2016 – aprilie 2017 inclusiv.

Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea. Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.

Exemple:

  • Dacă un angajat a lucrat în luna noiembrie 2016, 22 de zile , acesta va primi un număr de 22 tichete de masă în valoare de 9.57*22=210.54 lei
  • Dacă va lucra numai 12 zile şi în perioada de până la 22 de zile lucrătoare va fi în concediu de odihnă, acesta va primi numai 12 tichete de masă în valoare de 9.57*12=114.84 lei.

Tichetele de masă fac parte din categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor potrivit noului Cod fiscal (sunt venituri impozabile).

Tichetele cadou şi de creşă

În afara tichetelor de masă, Codul fiscal asigura şi posibilitatea deductibilităţii cheltuielilor cu tichetele cadou şi tichetele de creşă în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/2006.

Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

Valoarea unui tichet cadou, precum şi a unui tichet de creşă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).

În cazul în care societatea utilizează tichete cadou şi tichete de creşă pentru cheltuieli sociale, pentru a fi deductibile trebuie să se încadreze în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Cadourile în bani şi în natură oferite de angajatori angajaţilor, cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile în bani şi în natură oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul, în măsură în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei (art. 142 lit.b) din Codul fiscal).

Cadourile acordate de angajator care depăşesc 150 lei/persoană se consideră venit salarial, pentru care se plătesc taxe sociale atât de angajator, cât şi de angajat.

Tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele de creşă pot fi utilizate :

  • numai pentru achitarea taxelor la creşă unde este înscris copilul salariatului. 
  • în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de creşă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare şi a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.

Pentru semestrul II al anului 2016, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei.

Atenţie! Angajaţii care beneficiază de tichetele cadou pot beneficia şi de tichetele de creşă.

Costul tichetelor de creşă este suportat integral de angajator.

Tichetele de masă, tichetele cadou şi tichetele de creşă se impozitează cu 16%, în schimb NU sunt supuse contribuţiilor sociale, aspect care reiese astfel:

  • pentru CAS exceptarea este prevăzută la art. 142 lit. r) Cod fiscal.
  • pentru CASS exceptarea este prevăzută la art. 157 alin. (2) coroborat cu art. 142 lit. r) Cod fiscal.
  • pentru contribuţia la şomaj exceptarea este prevăzută la art. 187 alin. (2) coroborat cu art. 142 lit. r) Cod fiscal.
  • pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) exceptarea este prevăzută la art. 195 alin. (2) coroborat cu art. 142 lit. r) Cod fiscal.
  • pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale exceptarea este prevăzută la art. 204 alin. (2) coroborat cu art. 142 lit. r) Cod fiscal
  • pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale exceptarea este prevăzută la art. 212 alin. (2) coroborat cu art. 142 lit. r) Cod fiscal.

Ai nevoie de Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here