24 Noiembrie, 2017

OPINIA EXPERTULUI: Aspecte negative ale modificările la Legea contravenţiilor silvice

Camera Deputaţilor a aprobat proiectul de modificare a Legii contravențiilor silvice.  De menţionat că în Parlament se aflau în dezbatere două proiecte legislative – proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, adoptat  după o îndelungă dezbatere parlamentară, şi cel privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii contravenţiilor silvice.

Prevederi de reţinut

Prin legea adoptată sunt modificate radical (peste 100  de amendamente) prevederile Legii contravențiilor silvice, inclusiv ale OUG nr. 51/2016. Prin Legea de aprobare a ordonanţei  însă pot apărea modificări suplimentare ale Legii contravențiilor silvice.

Între prevederile  proiectului legislativ amintim următoarele aspecte:

  • confiscarea mijlocului de transport de masă lemnoasă  fără provenienţă -” dacă valoarea materialelor lemnoase transportate depășește de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă se constată repetarea faptei în interval de 6 luni de la data constatării primei fapte.”  Această echivalenţă a preţului a 5 mc masă lemnoasă pe picior poate însemna 5 mc lemn de foc sau 2 mc cherestea de brad sau 1,5 mc  cherestea  de fag  sau 0,8 mc cherestea de stejar!
  • exprimarea controlului şi a toleranţelor pe volum transportat şi specie – se elimină posibilitatea  abuzurilor confiscărilor pentru neconcordanţa numărului de piese sau diferenţe dimensionale ale unei  piese.
  • agenţii constatatori trebuie să ia în considerare toleranţele admise şi să acţioneze în echipe mixte;
  • în ceea ce priveşte abaterile minore, care nu au ca efect producerea unor prejudicii şi care se referă doar la termene de raportare/operare,  este prevăzută procedură de notificare cu termen de conformare de 7 zile înainte de aplicarea sancțiunii.

De asemenea, există  foarte multe clarificări punctuale, redimensionari  ale cuantumului amenzii, etc.

Puncte negative şi probleme la nivelul actului normativ

Cu toate acestea, din experienţa noastră am remarcat şi o serie de puncte negative la nivelul actului normativ. Astfel, este introdus un sistem de premiere  din amenzi/ confiscări pentru personalul constatator:

“Art. 34. – Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se distribuie după cum urmează:

a) 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;

b) 80% se varsă la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele fizice .”

Această formă de cointeresare a agenţilor constatatori în a aplica amenzi încurajează abuzurile.

Totodată, este introdusă o sancţiune complementară pentru “contravalorea funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul cu care s-a depăşit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei şi factorului de multiplicare”

În condiţiile în care statul nu recompenesează în nici un fel proprietarii de păduri pentru funcţiile de protecţie ale pădurii, cum poate fi  “nerealizarea acestora imputată”?

De reţinut şi faptul că provenienţa legală trebuie dovedită, deşi principiul constituţional prevede că  “posesia  prezumă dobândirea licită”.  Dobândirea ilicită/provenienţa ilegală ar trebui dovedită de către organele de control pentru a aplica sancţiuni. Această prevedere permite abuzurile împotriva deţinerii  de către populaţie  de lemn de foc, deşi populaţia nu are nici un termen obligatoriu de păstrare a documentelor de provenienţă !

Între problemele cele mai grave se numără faptul că preluarea în pază de către administraţiile silvice a celor aproximativ 500.000 ha, pentru care în prezent nu sunt asigurate serviciile silvice, este îngreunată  de prevederile art. 4:

“b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.”

Pentru că în foarte multe cazuri succesiunile nu sunt dezbătute, încheierea contractelor de pază este îngreunată de această prevedere.

De asemenea, legea este extrem de restrictivă privind accesul în padure,  accesul persoanelor în fondul forestier naţional, în afara zonelor sau căilor de acces amenajate ori a traseelor marcate, cu excepţia proprietarilor, administratorilor, prestatorilor şi a reprezentanţilor autorităţilor cu atribuţii în exercitarea controlului aplicării regimului silvic fiin sancţionată cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei!

Legea contravenţiilor silvice este extrem de restrictivă prin gradul de libertate redus acordat proprietarilor de păduri de a beneficia de proprietate, dar concomitent este restrictivă şi faţă de societate, dreptul de acces în pădure putând restricţionat de către proprietari. În gestionarea durabilă a pădurilor, echilibrul este departe de a fi găsit!

Autor: Constantin Tobescu (Fordaq)

Ai nevoie de Legea nr. 171/2010? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu