Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite va fi abrogată de Legea nr. 222/2020.

Astfel, operatorii economici nu mai sunt obligaţi să declare la organele fiscale, înainte de aplicare, adaosuriler comerciale și cele de comision, începând de la 05 noiembrie 2020, când intră în vigoare noua lege. 

Totodată Legea nr. 222/2020 completează OUG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, este introdus un nou alineat care prevede interzicerea comercializării de produse sau bunuri a căror proveniență nu este dovedită prin documente de proveniență.

Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege”, se menţionează în textul legii.

Legea mai prevede că încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here