19 Februarie, 2018

Operatorii economici au 7 luni până la aplicarea etichetării produselor alimentare conform cu reglementările comunitare

Recenta hotărâre a Guvernului nr. 723, publicată în Monitorul Oficial nr. 5456 din 2 august a.c. stabileşte cadrul legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se asigura funcţionarea eficientă a pieţei şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor.

Hotărârea Guvernului intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Hotărârea se aplică produselor alimentare pentru care pot fi stabilite menţiuni nutriţionale şi de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului, iar autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului pe teritoriul României este Ministerul Sănătăţii.

Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare autorizate de către Comisia Europeană se face cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Produsele alimentare care au înscrise pe etichete menţiuni nutriţionale şi de sănătate potrivit prevederilor Regulamentului trebuie să fie notificate la autoritatea competentă prin furnizarea modelului de etichetă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii se afişează şi se actualizează Registrul naţional al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Prin aceeaşi hotărâre se stabileşte înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului. Persoana fizică sau juridică care intenţionează să introducă pe piaţă produse alimentare care au înscrise pe etichetă menţiuni de sănătate care nu au fost autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene depune la secretariatul tehnic al Comisiei dosarul de solicitare a autorizării menţiunii/menţiunilor de sănătate, care va cuprinde cererea de autorizare însoţită de documentele prevăzute de Regulamentul comunitar.

Hotărârea de Guvern stabileşte, de asemenea, procedurile de evaluare a dosarului, până la trimiterea către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor, urmată, în caz de avizare, de introducerea  în registru a tuturor informaţiilor privind solicitantul şi menţiunea de sănătate autorizată.

Sunt, de asemenea, stabilite faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicabile.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu