Operatorii economici vor putea să solicite amânarea plăţii obligaţiilor fiscale în cazul în care nu încasează creanţele de la instituţiile publice la termenul de scadenţă, conform unui proiect de lege aflat în consultare publică la Senat.
Amânarea la plată va fi acordată în limita sumei de încasat de la instituţiile publice debitoare şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.
Pentru a solicita amânarea la plată, contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere şi documentul (emis de instituţia publică debitoare) prin care se face dovada sumelor pe care le are de încasat.
În urma primirii cererii contribuabilului, organul fiscal va elibera acestuia un certificat de atestare fiscală, care va cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării.
Cererea va fi soluţionată de organul fiscal în termen de 15 zile de la data depunerii – fie prin decizie de amânare la plată, fie prin decizie de respingere.
În propunerea legislativă este precizat că amânarea la plată nu se va acorda:
contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile OUG nr. 29/2011.

» Proiectul de lege poate fi consultat integral AICI (fişier PDF).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here