În materialul de astăzi vom analiza operaţiunile privind evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum şi a plantaţiilor, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP nr. 1802/2014), în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP nr. 3055/2009).   
 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

 • Cu ajutorul contului 217 “Active biologice productive” se ţine evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum şi a plantaţiilor.
 • Cu ajutorul contului 2134Animale şi plantaţii” se ţine evidenţa existenţei şi mişcării animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor.
 • Contul 217 “Active biologice productive” este un cont de activ.
 • Contul 2134 “Animale şi plantaţii” este un cont de activ.
 • Soldul contului 217 “Active biologice productive” reprezintă valoarea activelor biologice productive existente.
 • Soldul contului 2134 “Animale şi plantaţii” reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.

Operaţiunile privind evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum şi a plantaţiilor

 • valoarea activelor biologice productive achiziţionate sau realizate din producţie proprie (404, 217=231);
 • valoarea animalelor şi plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (2134=404, 446, 223, 231, 4751, 456);
 • valoarea activelor biologice productive primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (217=475);
 • valoarea animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit (2134=4753);

 

 • plusurile de inventar constatate la animale şi plantaţii (2134=4754);
 • valoarea activelor biologice productive achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (217=451, 453);
 • valoarea animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (2134=451, 453);
 • creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (217=105);
 • creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (2134=105);
 • creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (217=755).
 • creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (2134=781);
 • valoarea neamortizată a activelor biologice productive scoase din evidenţă (658=217);
 • valoarea neamortizată a animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (658=2134);
 • amortizarea activelor biologice productive scoase din evidenţă (281=217);
 • amortizarea animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (281=2134);
 • descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105=217);
 • descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105=2134);
 
 • valoarea animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265=2134);
 
 • valoarea animalelor şi plantaţiilor distruse de calamităţi (671=2134).
 • valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655=217).
 • valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681=2134);

Procesul de verificare al operaţiunilor

 • Analiza evoluţiei soldurilor;
 • Analiza componenţei soldurilor;
 • Compararea conturilor cu facturile şi documentele de achiziţie;
 • Aprecierea duratelor de utilizare;
 • Verificarea fişei de amortizare;
 • Verificarea tratamentului fiscal;

  
Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
 • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here