25 Septembrie, 2017

Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă începând cu 13 mai 2011

Astfel, persoanele juridice care sunt îndreptăţite să efectueze livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase şi livrarea de cereale şi plante tehnice, nu vor mai încasa şi nici nu vor mai putea deduce TVA, legea lăsând în sarcina ultimului beneficiar să înregistreze şi să plătească TVA.

Ce presupune această măsură de aplicare a taxei inverse? Pe factură, agenţii economici care sunt înregistraţi în scop de TVA la organele fiscale vor trece pe facturi “taxare inversă” în loc de TVA. TVA se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA.

Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. Înregistrarea TVA de către cumpărător atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA este denumită auto-lichidarea TVA. Colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata TVA către furnizor/prestator.

Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

  • livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora (OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare);
  • livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase (Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare);
  • livrarea de cereale şi plante tehnice (Grâu dur, Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării, Grâu comun destinat însămânţării, Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării, Secară, Orz, Porumb, Boabe de soia, chiar sfărâmate, Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate, Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, Sfeclă de zahăr).

Pentru livrarea de cereale şi plante tehnice menţionate anterior, taxarea inversă  a TVA se va aplica până la data de 31 mai 2013 inclusiv.

În ceea ce priveşte aplicarea corectă a taxării inverse, responsabilitatea cade atât în sarcina furnizorilor, cât şi a beneficiarilor.

Temeiul legal

  • OUG nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale;
  • Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Directiva 112 privind TVA;

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu