Modificările legate de plafoanele legale au fost aprobate prin recenta OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale despre care LegeStart a pezentat aici o sinteză. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial  nr. 488/2016, iar măsurile la care ne referim aici se aplică începând cu data de 1 august 2016. 

Modificările de plafoane au fost aprobate, aşa cum se arată în expunerea de motive la ordonanţa de urgenţă, pentru a se evita blocarea activităţii de achiziţii de bunuri/servicii de la persoanele fizice ca urmare a plafoanelor de plăţi în numerar.

Amendamentele privesc Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 242/2015.

Potrivit legii, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane, operaţiuni care se realizează numai prin instrumente de plată fără numerar. În caseta foto de mai jos găsiţi plafoanele de încasări şi plăţi în numerar, admise prin aceaşi lege.

op_numerar
Sursa foto: Lege5.ro

Plafoanele-limită NU se aplică de către categoriile de persoane de mai sus, pentru anumite tipuri de operaţiuni:

  • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
  • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
  • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
  • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
  • depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Semnalăm aici modificarea adusă de Ordonanţa de urgenţă, potrivit căreia nu se includ plafoanele-limită pentru retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice. A fost eliminată adăugirea “altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4)”, text care prevede că operaţiunile de plăţi în numerar efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Ai nevoie de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here