Ordinul ANAF nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 926 din 12 decembrie 2015 (M.Of. nr. 926/2015).

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 105 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie privind respingerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”, cod: 14.13.02.02/d.r.c., prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3.

Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru corectarea erorilor de înregistrare a taxei pe valoarea adăugată în evidenţele persoanelor impozabile, caz în care se aplică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la corectarea de către contribuabili a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 4.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 9 decembrie 2015.

Nr. 3.604.

 

ANEXA Nr. 1

INSTRUCŢIUNI

de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la iniţiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile.

2. Organul fiscal competent pentru aplicarea prezentei proceduri este organul fiscal în evidenţa căruia persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA.

3. Prin prezentele instrucţiuni pot fi corectate erori materiale de tipul:

a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare) etc.;

b) înregistrarea în decont a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, în alte rânduri decât cele stabilite prin reglementările legale în materie;

c) erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here