Ordinul ANAF nr. 3250/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 905 din 7 decembrie 2015 (M.Of. nr. 905/2015).

În vigoare de la 07.12.2015

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 116^1 şi cele referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 7 “Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, la punctul 1, după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, cu următorul cuprins:

” Declaraţia se depune şi de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În această situaţie, se bifează rubrica «Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal» şi se completează statul de rezidenţă, în rubrica prevăzută în acest scop.

Declaraţia se depune pe perioada termenului de prescripţie şi va fi însoţită de certificatul/certificatele de rezidenţă fiscală în care se menţionează faptul că persoana juridică a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în anul obţinerii venitului şi în anul exercitării opţiunii privind regularizarea impozitului în România.

În vederea identificării plăţilor anticipate pentru perioada 1 iunie-31 decembrie 2015 se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reţinerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată valutare externe etc.).”

[Continuare…]

Ai nevoie de OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here