Ordinul nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 487 din 3 iulie 2015 (M.Of. nr. 487/2015).

În vigoare de la 03.07.2015

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 177 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvenţă agreaţi, pe zone geografice aferente regiunilor fiscale, astfel cum sunt organizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, care cuprinde judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;

b) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, care cuprinde judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea;

c) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, care cuprinde judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman;

d) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, care cuprinde judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea;

e) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, care cuprinde judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş;

f) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, care cuprinde judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureş;

g) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, care cuprinde judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu;

h) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, care cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Art. 2.

În înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele specificaţii:

a) Comisia de agreare şi selecţie – comisia constituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru întocmirea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru selecţia practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea susţinerii şi desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi pentru ceilalţi contribuabili pe care îi administrează unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, când acestea au calitate de creditori pentru obligaţii fiscale mai mari de 20.000.000 lei;

b) comisiile de selecţie – comisiile constituite prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice la nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru selecţia practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, când au calitate de creditori pentru obligaţii fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv.

Art. 3.

Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fiind actualizată ori de câte ori Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă efectuează proceduri de selecţie în vederea agreării sau constată că a intervenit o situaţie care impune eliminarea practicienilor în insolvenţă din listă sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4.

(1) Procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în scopul susţinerii desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii administraţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau, după caz, de unităţile sale teritoriale, se realizează de către Comisia de agreare şi selecţie constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, de comisiile de selecţie a practicienilor în insolvenţă constituite la nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare comisii de selecţie/comisii competente/comisie competentă.

(2) La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, în vederea organizării procedurilor de agreare a practicienilor în insolvenţă, precum şi în vederea selecţiei practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi pentru ceilalţi contribuabili pe care îi administrează unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, când acestea au calitate de creditori pentru obligaţii fiscale mai mari de 20.000.000 lei. Comisia se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având următoarea componenţă:

– preşedinte – directorul general al Direcţiei generale juridice;

– membru titular, directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare;

– membru titular, directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale,

iar secretariatul este asigurat de un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Membrii supleanţi vor fi înlocuitorii de drept sau funcţionarii publici din cadrul direcţiilor de care aparţin, desemnaţi în mod expres de membrul titular care absentează.

(3) La nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se constituie comisii de selecţie în vederea selecţiei practicienilor în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru susţinerea desemnării acestora în procedurile de insolvenţă deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) prin decizie a conducătorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice, la nivelul acesteia, se constituie comisia de selecţie a practicienilor în insolvenţă, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligaţii fiscale mai mari sau egale cu 10.000.000 lei şi până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

– directorul executiv – colectare – preşedinte;

– directorul executiv – inspecţie fiscală – membru titular;

– şeful serviciului/biroului juridic – membru titular,

iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenţei şi lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanţi sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here