A trecut relativ neobservată o modificare recentă la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Citiţi mai jos despre modificările aduse şi implicaţiile practice ale acestui amendament.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 328/2014, Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii aduce modificarea semnalată prin precizarea — în art. 2 al reglementării de bază — că, în sensul legii, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 62/2014 la Legea nr. 346/2004 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
ps_mod_imm1


Prevederile sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.

Ce aduce nou acest amendament

Prin modificările aduse, în continuare, la reglementarea de bază, regăsim aceste implicaţii pentru organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi economice.

Astfel, acestea vor putea beneficia, în condiţiile legii, de sprijin guvernamental pentru:

acces la finanţare prin instrumente şi scheme financiare de tipul alocaţiilor financiare nerambursabile în vederea completării capitalului necesar pentru iniţierea afacerii şi pentru realizarea investiţiilor în sectorul productiv şi servicii, constituirea de fonduri de garantare, fonduri de contragarantare, fonduri de investiţii şi capital de risc, scheme de creditare cu dobândă redusă;
 acces la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă, precum şi stimulente pentru crearea de locuri de muncă;
promovarea investiţiilor străine la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;
 asigurarea resurselor financiare pentru cofinanţarea şi utilizarea eficientă a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene şi a altor donatori interni şi internaţionali;
 facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la fonduri externe nerambursabile de tipul: fond de microfinanţare, programe de cercetare, dezvoltare şi consultanţă în management, marketing, networking, investiţii; fond pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice; fond pentru minigranturi pentru microîntreprinderi, program pentru organizarea, în fiecare regiune a ţării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice potenţialul şi condiţiile specifice fiecărei zone; fond “capital de risc”, în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative;
finanţarea programelor de minigranturi pentru cei care finanţează produse ecologice sau care aparţin afacerilor de mediu şi produselor sau serviciilor inovative.
Pe site-ul autorităţii publice cu competenţe în domeniu vor fi publicate, în mod centralizat şi actualizate permanent, informaţii privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.
Fondurile de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii se alocă cu prioritate programelor naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii până în anul 2020.   
Din fondurile disponibile, se vor aloca obligatoriu cel puţin 20% pentru programul naţional multianual de microindustrializare şi pentru programul de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovării.
Facilităţile de natura ajutorului de stat prevăzute de lege în noua redactare se vor acorda prin intermediul unor scheme de ajutor de stat sau de ajutor de minimis, elaborate şi implementate în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene şi naţionale în domeniul ajutorului de stat.

Testul IMM
Alte referiri la noutăţile aduse de Legea nr. 62/2014 găsiţi pe LegeStart, cu privire la testul IMM, ce va fi aplicat în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura în acest fel un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor.
————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

modex_profunc
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here