23 August, 2019

ONG: Termenul limită pentru depunerea declaraţiei de impozit pe profit

Care este termenul de depunere al declaraţiei de impozit pe profit pentru anul 2011, 25 februarie 2012 sau 25 martie 2012, în cazul unui ONG? Menţionez că acest ONG a început să funcţioneze din februarie 2011.  Ionescu Radu, Baia Mare.

Impozitul pe profit este inclus în categoria impozitelor directe, datorate bugetului de stat.

Temeiul legal

Art. II din O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Explicaţii

Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, până la data de 25 martie 2012, cu excepţia organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor ce obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultura şi viticultura, care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 32/2011, a fost suspendată până la 1 ianuarie 2012, obligaţia de certificare de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor plătitori de impozit de profit ale căror situaţii financiare anuale nu fac obiectul auditului statutar.

Concluzii

În cazul dvs., termenul limită pentru depunerea Declaraţiei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011 (Formularul 101) este 25 februarie 2012.

Baza legală

- O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu