În Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 30 iulie 2020 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile. Actul normativ intră în vigoare la 30 iulie 2020.

OMFP nr. 2206/2020 aduce completări la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 (art. 8 din OMFP nr. 2206/2020). OMFP nr. 2206/2020 vine cu unele clarificări în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor.

  1. Tratamentul contabil aplicabil cheltuielilor cu amortizarea pe perioada neutilizării imobilizărilor.

Reglementarea anterioară: Reglementările contabile cuprind prevederi referitoare la determinarea amortizării imobilizărilor necorporale și corporale. Vechea reglementare nu conținea expres tratamentul aplicabil cheltuielilor cu amortizarea pe perioada neutilizării imobilizărilor.

Noua reglementare: amortizarea imobilizărilor nu este nici întreruptă, nici diminuată pe perioada neutilizării acestora.

  1. Tratamentul contabil aplicabil la evaluarea imobilizărilor corporale, în situația în care entitățile decid să treacă de la metoda reevaluării imobilizărilor corporale la metoda costului

Reglementarea anterioară: Reglementările contabile cuprind prevederi referitoare la evaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. Referitor la evaluarea imobilizărilor corporale, reglementările menționau că, prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie, entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. În situația în care entitățile decid să treacă de la metoda reevaluării imobilizărilor corporale la metoda costului, vechea reglementarea nu menționează expres care este noua valoare amortizabilă a activelor în cauză.

Noua reglementare: entitățile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectată cu ajustările impuse de modificarea respectivei politici contabile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here