Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Astfel, a fost majorat stimulentul de inserție pentru anumiți părinți, care se întorc la muncă din concediul de creștere a copilului în primele șase luni vor primi un stimulent de inserție mai mare:

  • în cuantum de 1500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
  •  în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

Pentru a se aplica această ordonanţă este nevoie de modificarea normelor metodologice privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

În prezent, aşa cum stabileşte OUG nr. 111/2010, cuantumul stimulentului de inserție este de 650 lei.

Drepturile prevăzute de OUG nr.111/2010 reprezentând indemnizație, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii se acordă la cerere, însoțită în mod obligatoriu de:

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la 8.

c) actele doveditoare care să ateste că în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit.

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here