Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990 intră în vigoare joi, 5 noiembrie.

Legea modifică articolul 11 al Legii societăților 31/1990, potrivit căruia capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Începând de joi, 5 noiembrie, societățile cu răspundere limitată  nu vor mai avea obligația de a avea un capital social minim.

Noua lege mai prevede ca la articolul 202, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.”

O altă precizare în textul legii este că la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.

După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul la organul fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here